stzozo: (Default)
[personal profile] stzozo
1. Перемога СРСР - це не наша перемога. Перемогла номенклатура і чекісти - втримали свою владу і право крутити нас в баранячий ріг. А ми, прості піддані - як мінімум не виграли: залишились під комуністичним гнітом ще на півстоліття.
Це перемога Колими над Бухенвальдом.
2. Нема героїзму в тому, щоб воювати в лавах Червоної армії. Цей вчинок не тільки некорисний, але і найбезпечніший. Косити від армії - це була вірна смерть. Ті, кого примусили воювати - не герої, а радше жертви.
Герої - ті, хто повернув зброю проти своїх політруків.
3. Після війни товаріщ Сталін дуже жорстоко прибирав інвалідів війни. Як не прикро констатувати, але вони самі винні: воювали за цю владу, забувши про її антилюдську сутність.
4. Воїн воює не за те, про що він думає ніби воює, а за те, за що він воює насправді. "Воювали за свої родини і свої домівки" - це неправда, бо радянська влада не чинила добра їхнім нащадкам і домівкам.
5. Не треба міркувати, ніби в кожній війні може бути лише дві сторони. Конфлікт двох тиранів - зручний момент, щоб зіграти свою гру. Декотрі це зробили, але їх виявилось замало.
6. Насмілюся припустити, Німеччина була меншою небезпекою, ніж Совіти. Її ідеологія не давала змоги надійно закріпитися у неарійській країні. Ті, хто міркував "спершу розберемося з Совітами, потім з фашистами" - мали рацію.
7. Дєнь вєлікай пабєди - не що інше як завуальований культр радянської влади. Ніби вона була варта того, що мільйони дідів склали за неї голови. Зовсім не випадково і супротивники Майдану, і проросійські колаборанти позначають себе георгієвськими стрічками.

8. Але маківку 8 травня я теж не чіплятиму.
Ця війна була давно, і пора б вже залишити її в спокої.
На Заході в тому числі.
Гітлер - головний антигерой сучасного світопорядку.
Еліти західних держав легітимізують себе перемогою над Гітлером (в тому числі німецька - сучасна німецька державність походить від держав-переможниць).
Для цього пропагується міф, ніби Гітлер був абсолютним злом, а уряди сучасних йому демократичних держав - абсолютним добром.
Хоча насправді він не радикально вирізнявся на фоні сучасників. Багато що з того, за що критикують гітлерівську Німеччину, було притаманно і тодішнім демократичним державам, тільки меншою мірою. А вже до Сталіна Гітлеру було далеко.
9. "Ніколи знову" - це слизьке гасло. Ніколи знову - що? Не буде війни? Але страх перед війною призводить до більшої війни. Як доведено тоді ж таки Мюнхенською змовою, і схоже людство не вивчило той урок. Чи ніколи знову фашизм? Але, як попередив нас у 30-х губернатор Луїзани, вбитий за надмірну демократичність - "Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами".
Нещодавно я бачив ролик: актор перевдягся Гітлером і спілкується з сучасними німцями. А вони з ним жартують, фотографуються. Це подається як жах-жах: нібито німці не цураються фашизму. Насправді вони просто в курсі, що справжній Гітлер давно помер. І ставляться до цього актора адекватно: все одно якби він був в костюмі чорта.
Бити тривогу з приводу з такого політично невитриманого, але нешкідливого жарту - це якраз перша ознака тоталітаризму. Німецька влада в цьому сенсі завжди була нервовою (останні півстоліття). І це робить їх вразливими для тих фашистів, які звуть себе антифашистами.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

August 2017

S M T W T F S
  12345
67891011 12
131415161718 19
20212223242526
2728293031  

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 04:57 am
Powered by Dreamwidth Studios